Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka-raszowka.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 22.04.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

- brak skrótów klawiaturowych

- niewłaściwy kontrast tła witryny w stosunku do treści

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków

- dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

- hiperłącza nie mają nadanych tytułów

- na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych

- brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Skróty klawiaturowe

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Menu ustawień dostępu można włączyć, naciskając klawisz tabulatora podczas pierwszego wczytywania strony lub klikając ikonę menu ustawień dostępu, która pojawia się w górnym prawym rogu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 76 744 81 93. Tą samą droga można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce przy ul. Kolejowej 2 A nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze i piętrze.

- wejście do budynku jest utrudnione przez stopień,

- brak windy na piętro, schody

- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

- brak toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

- korytarze, przejścia i drzwi wewnętrzne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

- budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne

- można wejść do budynku z psem asystującym

- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

- wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8.00-15.30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Niemstowie, Niemstów 78 jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze.

- wejście do budynku z podjazdem

- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

- toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

- korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

- budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne

- można wejść do budynku z psem asystującym

- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

- wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8.00-15.30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Miłoradzicach, Miłoradzice 46 jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze.

- wejście do budynku z podjazdem

- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

- toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

- korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

- budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne

- można wejść do budynku z psem asystującym

- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

- wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8.00-15.30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Chróstniku, Chróstnik 2A nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na piętrze, toaleta na parterze.

- wejście do budynku z podjazdem

- brak windy na piętro, schody

- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

- dostępna toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

- korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

- budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne

- można wejść do budynku z psem asystującym

- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

- wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8.00-15.30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Oborze, ul. Tulipanowa 2 jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze.

- wejście do budynku bez barier architektonicznych

- miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

- dostępna toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

- korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

- budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne

- można wejść do budynku z psem asystującym

- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

- wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8.00-15.30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia w Ksieginicach, Ksieginice 14 nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na piętrze.

- wejście do budynku utrudnione jest przez 3 schody

- brak windy na piętro, schody

- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

- brak toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

- korytarze i przejścia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

- budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne

- można wejść do budynku z psem asystującym

- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

- wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8.00-15.30

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie, Zimna Woda 45 c jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka usytuowana na parterze.

- wejście do budynku bez barier architektonicznych

- miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

- toaleta z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

- pomieszczenie biblioteczne nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

- budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne

- można wejść do budynku z psem asystującym

- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

- wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 844 81 93

- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach od 8.00-15.30

Gmina Lubin
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .