ABC czytelników

Jak się zapisać do biblioteki?

Należy zgłosić się osobiście do wybranej placówki bibliotecznej z dokumentem tożsamości z numerem pesel i wypełnić kartę zapisu do biblioteki podając: imię i nazwisko, adres, pełną datę urodzenia, status zawodowy (np. uczeń, rolnik, pracownik umysłowy, emeryt, bezrobotny), nr telefonu. Na karcie zapisu czytelnik składa podpis potwierdzający prawdziwość danych i akceptację regulaminu biblioteki. Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem. Zobowiązanie za osobę niepełnoletnią podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Szczegóły określa regulamin biblioteki.

Kto może zapisać się do biblioteki?

Do biblioteki może zapisać się każdy za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.
Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem.

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

Jak sprawdzić czy interesująca mnie książka znajduje się w zbiorach biblioteki?

Informację o zbiorach można uzyskać telefonicznie (biblioteka w Raszówce 76 844 81 93, filia w Miłoradzicach 76 844 85 21, filia w Niemstowie 76 841 80 21, filia w Chróstniku 76 844 33 80, filia w Księginicach 76 840 81 72, filia w Oborze 601 969 596). Obecnie tworzymy elektroniczny katalog w systemie bibliotecznym Mak +. Po wprowadzeniu księgozbioru do bazy czytelnicy będą mogli przeglądać  katalog poprzez stronę www i dokonywać rezerwacji, ale musi jeszcze trochę czasu upłynąć zanim to zacznie działać. Nowe książki, które zostały już wprowadzone do bazy można przeglądać po zalogowaniu się jako gość na stronie  ale bez możliwości rezerwacji.

Czy mogę zarezerwować książkę, jeśli akurat jest wypożyczona?

Tak. Rezerwacji najlepiej dokonać osobiście lub telefonicznie. Należy pamiętać o pozostawieniu bibliotekarzowi swojego nr telefonu. Bibliotekarz poinformuje o możliwości odbioru książki telefonicznie lub za pomocą e-maila.

Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek (w tym audiobooków) na okres 1 miesiąca oraz 5 czasopism na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby materiałów bibliotecznych.

Po upływie tego okresu istnieje możliwość prolongaty (osobiście, telefonicznie lub poprzez e-maila), jeśli książka nie jest zamówiona przez innego czytelnika.

Co zrobić w przypadku zagubienia, zniszczenia książki?

Nie czekaj, zgłoś ten fakt bibliotekarzowi, aby wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Najlepiej odkupić taki sam egzemplarz.

Książki można wypożyczać tylko w tej bibliotece, w zbiorach której się one znajdują.

Czy można wypożyczać książki z innej placówki?

Książki należy wypożyczać i zwracać tylko w tej bibliotece, w której zostały wypożyczone.

Kto może korzystać z czytelni komputerowej?

Prawo bezpłatnego korzystania z komputerów oraz sieci Internet mają czytelnicy biblioteki oraz inne osoby po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

Korzystanie z komputera i Internetu służy przede wszystkim celom  naukowym, informacyjnym i edukacyjnym. Bibliotekarz może zezwolić na uruchamianie gier komputerowych, jeśli nie ma osób chętnych do korzystania w celach wyżej wymienionych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce ul. Kolejowa 4B, 59-307 Raszówka

Tel. 76 844 81 93 e-mail: gbp.olech@ug.lubin.pl

 

Gmina Lubin
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .