piątek, 21 luty 2014 15:02

Gminny Konkurs Recytatorski „Pegazik 2014”

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce po raz kolejny zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski „Pegazik”, który odbył się 13 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszówce. Jego koordynatorem był Urząd Gminy w Lubinie. Do współpracy przy organizacji konkursu włączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji była pani Agata Szczytyńska – polonistka ze Szkoły Podstawowej w Raszówce, która od kilku lat zajmuje się tym konkursem.  Wspomagała ją w tym roku pani Wioletta Olech – Dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w  Raszówce. Konkursowi patronowała postać Henryka Sienkiewicza. Do czytania jego dzieł zachęca prezydent Bronisław Komorowski w ramach akcji Narodowe Czytanie. Biblioteka w Raszówce przygotowała wystawę poświęconą pisarzowi, która towarzyszyła konkursowi.

Eliminacje otworzyła Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce pani Lucyna Szudrowicz, witając uczniów, nauczycieli oraz przybyłych gości. Pani Wioletta Olech przeczytała fragment „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza, który zestawiony  został z jego najnowszą wersją filmową. Uczniów zaproszono w dalszej części konkursu do wzięcia udziału w zabawie plastycznej – malowaniu grupowo na sztalugach, przy użyciu węgla i kolorowej kredy sceny z zaprezentowanego fragmentu lektury Sienkiewicza.
Uczniowskie prace złożyły się na kolejną wystawę, którą można było podziwiać w trakcie konkursu.

W tegorocznych eliminacjach udział wzięło 18 uczniów  klas IV – VI ze szkół podstawowych w Krzeczynie Wielkim, Niemstowie, Raszówce, Siedlcach i Szklarach Górnych oraz 10 uczniów z Gimnazjum w Lubinie. Uczestnicy oceniani byli w dwóch grupach wiekowych. Każdy z nich prezentował jeden utwór z kategorii „recytacja” lub „poezja śpiewana”.  Konkursowe jury (polonista pani Zdzisława Małecka – Rola, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce pani Wioletta Olech, Kierownik Imprez i Promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce  pani Mirosława Kuciejczyk) oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, intonację (a w przypadku poezji śpiewanej trzymanie się linii melodycznej), dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

W grupie uczestników ze szkół podstawowych jury konkursu przyznało 3 miejsca oraz 2 wyróżnienia:
I m-ce : Adrianna Chojnacka ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce (opiekun artystyczny – pani Agata Szczytyńska),
II m-ce: Kacper Iżewski ze  Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach (opiekun artystyczny – pani Anna Kraszewska),
III m-ce: Mateusz Kardela ze Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych (opiekun artystyczny – pani Agata Szymańska),
wyróżnienie: Aleksandra Targowicz ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce (opiekun artystyczny – pani Agata Szczytyńska),
wyróżnienie: Arkadiusz Polański ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie ((opiekun artystyczny – pani Halina Bezwerchna).

W grupie uczestników z Gimnazjum w Lubinie przyznano 3 miejsca i 1 wyróżnienie:
I m-ce: Krzysztof Polański (opiekun artystyczny – pan Maciej Stefaniak),
II m-ce: Oliwia Grolewska (opiekunowie artystyczni – pani Monika Kowalczyk i Maciej Stefaniak),
III m-ce: Klaudia Korzeniowska (opiekun artystyczny – pani Monika Kowalczyk),

wyróżnienie: Daria Garbaczewska (opiekun artystyczny – pani Monika Kowalczyk).
Wszyscy laureaci gminnego konkursu zakwalifikowani zostali do eliminacji powiatowych, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie. Nagrody w postaci dzieł Henryka Sienkiewicza, transport oraz poczęstunek sfinansowane zostały przez Gminę Lubin.

W imieniu Wójt  Gminy Lubin nagrody wręczał dyrektor GOK-u w Raszówce Janusz Łucki.

Na zakończenie złożono podziękowania osobom szczególnie  zaangażowanym w organizację Gminnego Konkursu Recytatorskiego: Wójtowi Gminy Lubin – pani Irenie Rogowskiej,  Kierownikowi Referatu Oświaty Gminy Lubin – pani Barbarze Tórz, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce – pani Lucynie Szudrowicz, konkursowemu jury, pani Agacie Szczytyńskiej odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu, nauczycielom oraz innym osobom współpracującym z organizatorami.

Tegorocznym eliminacjom towarzyszyła miła atmosfera, a nowym elementem była poezja śpiewana, która bardzo urozmaiciła konkursowy repertuar.

Biblioteka+
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Funmedia - kurs języka angielskiego dla dzieci
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .