środa, 06 kwiecień 2016 14:07

Bilet do Europy - konkurs czytelniczy

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów – Centrum Kultury w Siechnicach, do udziału w Dolnośląskim Turnieju Młodych Recenzentów „Bilet do Europy”, w ramach XIII Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „ Z książką na walizkach”

Regulamin konkursu:

XIII Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami

„Z książką na walizkach”

Regulamin 10. Dolnośląskiego Turnieju Młodych Recenzentów „Bilet do Europy”

 

I. Organizator

Centrum Kultury w Siechnicach (www.kultura-siechnice.pl).

II. Cele konkursu

 • rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży
 • wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży twórczością pisarzy europejskich
 • kształtowanie kultury literackiej młodych czytelników
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej młodych twórców

III. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Dolnego Śląska.
 2. Na konkurs należy przygotować pracę literacką stanowiącą recenzję dowolnej książki autora europejskiego.
 3. Recenzja powinna: zawierać nazwisko autora, tytuł i gatunek literacki (powieść, opowiadanie itd.), określać problematykę, wspominać o tym, co najciekawsze, bez opowiadania całej fabuły, zawierać subiektywną ocenę - co się w książce podobało, a co nie, zachęcać do przeczytania lub odradzać przeczytanie książki, powinna ponadto zawierać uzasadnienie opinii recenzenta.
 4. Nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach
 5. Praca powinna być podpisana pseudonimem, z dopisanym wiekiem autora. Dane autora pracy (imię i nazwisko, szkoła, klasa, nauczyciel prowadzący) powinny być zamieszczone w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy konkursowej.
 6. Prace należy dostarczyć do siedziby Centrum Kultury w Siechnicach, Biblioteka w Świętej Katarzynie, ul. Głowna 82, 55-010.
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 3 grupach wiekowych: klasy 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej, klasa 1-3 gimnazjum.
 8. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 27 maja 2016 roku.

 

IV. Zakończenie konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni poprzez opiekunów, a tym samym zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 11 czerwca 2016 roku w Siechnicach podczas finału XIII Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”. Wyniki konkursu będą również dostępne na stronie internetowej Biblioteki Dolnośląskiej.

V. Postanowienia ogólne

 1. Komisja konkursowa, przy ocenie zgłoszonych prac będzie brała pod uwagę: zgodność prac
  z regulaminem, pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania dzieła.
 2. Prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna.
 4. Fundatorami nagród rzeczowych są: Wydawnictwo Literatura i Akapit Press.
 5. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych. W pracach literackich organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania korekt literackich i redakcyjnych oraz dokonywania skrótów.
 6. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych oraz wizerunku.
 7. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 8. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

   

Biblioteka+
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Funmedia - kurs języka angielskiego dla dzieci
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .