piątek, 17 luty 2017 16:11

Młody Poeta Dolnego Śląska – konkurs

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim ogłoszonym przez Dolnośląska Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. Termin nadsyłania prac do 31.03.2017 r. W przypadku złożenia prac w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce lub jej filiach termin nadsyłania prac upływa 28.03.2017 r.

REGULAMIN KONKURSU

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".

2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 8.02.2017 r. do 22.04.2017 r. 

Termin dostarczenia prac: do 31.03.2017 r. 

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. 

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. 

Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom. 

Nagrody :

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda książkowa

3. miejsce – nagroda książkowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22.04.2017 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

Biblioteka+
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Funmedia - kurs języka angielskiego dla dzieci
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .