piątek, 17 luty 2017 13:03

Konkurs Pegazik – gminne eliminacje

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dnia 9 lutego w świetlicy w Raszówce zebrali się uczestnicy Gminnych Eliminacji XXIII Regionalnego, 62 Dolnośląskiego oraz XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Organizatorem eliminacji był Urząd Gminy w Lubinie, a  ich przygotowanie powierzono tradycyjnie Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce. Odpowiedzialna za konkurs - pani Agata Szczytyńska - po raz kolejny zaprosiła do współpracy Gminną Bibliotekę Publiczną w Raszówce oraz Ośrodek Kultury Gminy Lubin.

W artystyczną atmosferę konkursu wprowadził wszystkich zespół cheerleaderek z naszej szkoły, który zaprezentował ciekawy układ taneczno – akrobatyczny. Do występu na scenie przygotowała go pani Anna Dobrzyńska. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Lucyna Szudrowicz, która powitała zebranych i dokonała oficjalnego otwarcia konkursu. Uczniowie prowadzący eliminacje przypomnieli wszystkim uczestnikom zasady, jakich należy się trzymać w czasie występów i pokazali prezentację „ Na czym polega sztuka recytacji?”

W tegorocznych eliminacjach udział wzięło 20 uczniów klas IV – VI ze szkół podstawowych w Krzeczynie Wielkim, Niemstowie, Raszówce, Siedlcach i Szklarach Górnych oraz 9 uczniów z Gimnazjum w Lubinie. Uczestnicy oceniani byli w dwóch grupach wiekowych. Prezentowano utwory poetyckie, prozatorskie, a także poezję śpiewaną.

W jury konkursu zasiadły p. Zofia Marcinkiewicz - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin, p. Barbara Tórz - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury , Kultury Fizycznej i Zdrowia Gminy Lubin i p. Magdalena Dubińska - Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin. Przy ocenie występów uczestników brano pod uwagę ustalone wcześniej kryteria: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa, intonację, dykcję i ogólny wyraz artystyczny.

W grupie uczniów ze szkół podstawowych jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsca : Amelia Trzaskoś ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych (opiekun artystyczny – pani Agata Szymańska), Wiktoria Ogłozińska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim (opiekun artystyczny – pani Małgorzata Szeliga),

III miejsce: Aleksandra Szeliga ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach (opiekun artystyczny – pani Anna Kraszewska),

pierwsze wyróżnienie: Miłosz Abramczuk ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach (opiekun artystyczny – pani Anna Kraszewska),

drugie wyróżnienie: Dorota Sobuś ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce (opiekun artystyczny – pani Marta Madejska).

W grupie uczniów z Gimnazjum w Lubinie zwyciężyli:

I miejsca: Aneta Łazarska (opiekun artystyczny – pani Anna Kuc), Maciej Marciniak (opiekun artystyczny – pani Monika Kowalczyk),

III miejsce: Dawid Herejczak (opiekun artystyczny – pani Monika Kowalczyk),

pierwsze wyróżnienie: Małgorzata Polańska (opiekun artystyczny – pani Monika Kowalczyk), drugie wyróżnienie: Karolina Wucoff (opiekun artystyczny – pani Anna Kuc).

Laureaci gminnego konkursu zakwalifikowani zostali do eliminacji powiatowych, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie. Nagrody książkowe, transport oraz smaczny poczęstunek sfinansowane zostały przez Gminę Lubin. 

Konkurs miał ładną oprawę plastyczną, towarzyszyła mu także wystawa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raszówce. Pani Izabela Tyrcz przedstawiła ponadto bardzo ciekawą prezentację na temat nowych usług elektronicznych oferowanych przez bibliotekę (Legimi - książki elektroniczne oraz Lerni - platforma do samodzielnej nauki 5 języków on-line)  i wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu upominki książkowe.

Laureatom tegorocznych eliminacji i ich opiekunom gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesów w etapie powiatowym.

Info: SP w Raszówce/Agata Szczytyńska, zdjęcia GBP w Raszówce/Izabela Tyrcz

 

Biblioteka+
Cała Polska czyta dzieciom
Fundacja Polska Miedź
Funmedia - kurs języka angielskiego dla dzieci
Mak +
Program Rozwoju Bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Orange
Biblioteka Narodowa
ARTMIX .